Biežāk uzdotie jautājumi

Kādi ir ieguvumi no DPF mazgāšanas?

 • DPF mazgāšana būtiski palielina kvēpu filtra resursu – tīrīšana filtra elementam un resursam ir ļoti saudzīgs process, kurš nepārveido tā ķīmisko sastāvus, mehānisko struktūru un vienlaikus ļauj to attīrīt maksimāli tuvu jauna filtra stāvoklim.
 • Ar tīru DPF pie vienādiem braukšanas apstākļiem ir mazāks degvielas patēriņš, retāk notiek automātiskās reģenerācijas.
 • Automašīna saglabā savu standarta jaudu, jo izplūdes sistēma nav ierobežota.
 • Palielinās dzinēja un tā komponentu resurss.

Kādos gadījumos mazgāt DPF?

 • DPF defekta gadījumā – kad kvēpu filtrs kaut kādu iemeslu dēļ nav spējis attīrīties automašīnai braucot, ir pilns un rada problēmas dzinēja darbībā.
 • Pie lielāka nobraukuma – kad kvēpu filtrs ir aizpildījies ar kvēpiem un pelniem normālas braukšanas vai nekvalitatīvas degvielas rezultātā un pēc automašīnas ražotāja ieteikuma būtu jāmaina.
 • Profilaktiski – piemēram, pie automašīnas remontiem, kad izplūdes sistēma tiek demontēta – pat ja DPF vēl nerada redzamas problēmas, tā profilaktiska mazgāšana būtiski attālinās problēmas, kā arī samazinās degvielas patēriņu un palielinās dzinēja atsaucību braucot.

Kad DPF nevar izmazgāt?

 • Ja DPF ir mehāniski bojāts – sakusis, sadrupis utt.
 • Kad kvēpu filtrs ir pārlieku pārpildīts ar eļļu – ja turbo vai dzinēja defektu gadījumā izplūdes sistēmā vienlaikus ir nonācis pārāk liels eļļas daudzums, kuru fiziski nevar iztīrīt.

Kas notiek, ja ilgstoši brauc ar pilnu DPF?

 • Pilns DPF atstāj būtisku iespaidu uz dzinēja un tā komponentu, jo īpaši turbokompresora un EGR resursu. Būtiski samazina šo mezglu mūžu un rada papildus izmaksas pārskatāmā nākotnē.
 • Palielināts degvielas patēriņš – pilns DPF nozīmē būtiski palielinātu pretspiedienu automašīnas izplūdes sistēmā, kura dēļ samazinās dzinēja darbības efektivitāte un ir nepieciešams lielāks degvielas un gaisa daudzums, lai dzinējs darbotos.
 • Samazināta dzinēja jauda – dēļ palielinātā pretspiediena izplūdes sistēmā būtiski samazinās dzinēja darbības efektivitāte, kas automātiski nozīmē zemāku veiktspēju.
 • Strauji pasliktinās eļļas kvalitāte – dēļ pilna DPF pastiprināti darbojas EGR, kurš lielāku daļu nesadegušās degvielas nogādā atpakaļ cilindros un automātiski lielāka daļa no tās nonāk arī eļļā, kura ātrāk izstrādājas un nodrošina samazinātu eļļošanas efektivitāti.
 • Iespējams dzinēja avārijas režīms – ja dzinēja vadības bloks (ECU, ECM) konstatē neatbilstošus DPF parametrus, tas var ieslēgt avārijas režīmu, kas nozīmē būtiski samazinātu automašīnas jaudu, kas ir domāta, lai ar auto varētu pārvietoties tikai līdz autoservisam.

Kad DPF aizpildās ātrāk?

 •  Dažādu dzinēja defektu gadījumā, piemēram:
  • EGR defekts – tā dēļ nereti dzinējā atkārtoti nonāk daudz vairāk izplūdes gāzes kā būtu pieļaujams.
  • Caurs starpdzesētājs (interkūleris) vai kāda no ieplūdes gaisa caurulēm būtiski izmaina aprēķināto gaisa un degvielas attiecību, kuras dēļ degmaisījums ir pārāk trekns un sadeg nepilnīgi.
  • Sprauslu defekts – izplūdē nonāk pārāk daudz nesadegušas degvielas tvaiki vai neatbilstoša izplūdes izplūdes gāzu temperatūra, kas ietekmē DPF darbību
  • Dažādu devēju defekti, piemēram, temperatūras sensori, lambda zondes u.c.
  • Defektīvs termostats – dzinējs braucot nesasniedz darba temperatūru, līdz ar to DPF reģenerācija nenotiek vai notiek nepilnīgi.
 • Braukšanas režīms – ja ar auto tiek veikti daudz īsi pārbraucieni vai lielu daļu no maršruta sastāda sastrēgumi – dzinējs nesasilst pietiekoši un nespēj pilnvērtīgi pabeigt reģenerācijas procesus.
 • Braukšanas stils – lai arī autovadītājiem nereti šķiet, ka izteikti mierīgs un vienmērīgs braukšanas stils ir daudz saudzējošāks automašīnai, tas noteikti neattiecas uz DPF. Reģenerācijas un citi ar DPF darbību saistītie procesi notiek notiek daudz efektīvāk, ja automašīnas dzinējam dod dinamisku un saprātīgu slodzi.
 • Nekvalitatīva degviela – degvielas kvalitāte ietekmē ne tikai sprauslu un pārējās degvielas sistēmas tehnisko stāvokli, bet arī sliktāk sadeg un daudz ātrāk aizpilda DPF.